STRONA GŁÓWNA 2018-03-19T15:06:18+00:00
Loading...

Centrum Kształcenia Ustawicznego BHP
Poznajmy się

Prowadzimy Szkolenia BHP oraz usługi BHP. Działamy jako niepubliczna placówka oświatowa na zasadzie kształcenia ustawicznego w rozumieniu przepisów oświatowych. Uzyskaliśmy wpis do rejestru szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w dniu 22.09.2008 r. pod numerem WOKiS – 50/2008.

Głównym profilem działalności firmy jest świadczenie usług edukacyjnych dla osób dorosłych w dziedzinie szkoleń BHP we wszystkich formach i zakresach w oparciu o przepisy oświatowe. Świadczymy też usługi consultingowe w zakresie prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od wielu lat w oparciu o obowiązujące przepisy można szkolić pracowników poprzez samokształcenie kierowane pozwalające na uzyskanie, aktualizowanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP na podstawie materiałów przekazywanych przez organizatora. Nasze szkolenia prowadzimy, więc w tej formie, zapewniając jednocześnie konsultacje z osobami pełniącymi funkcję wykładowców.

Jako placówka oświatowa możemy, też wybrane kursy realizować w trybie kształcenia na odległość w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Zakres materiału udostępnianego uczestnikom szkoleń został tak dobrany, aby przypomnieli sobie, ugruntowali i zapamiętali podstawowe zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

strona_glowna_prawo
strona_glowna_lewo

Materiały dydaktyczne dostosowujemy każdorazowo stosownie do grupy uczestników oraz branży.

Forma oferowanych szkoleń zapewnia wymierne oszczędności związane z poświęcaniem na szkolenie przez jego uczestników takiej ilości czasu, który nie powoduje zakłóceń w procesie pracy a pracodawcą pozwala na ukończenie szkolenia w dowolnym czasie bez uwzględniania normatywów dobowych (8 godzin), dni wolnych oraz świąt. Dostępność do jednostki szkoleniowej gwarantuje Internet, oraz tanie lub bezpłatne łącza telefoniczne.